Tập đoàn lốp Bridgestone hướng đến kỷ niệm 100 năm bằng Cam kết phát triển bền vững

admin | Tháng Năm 19, 2022

Tập đoàn Bridgestone vừa công bố “Cam kết E8 từ Bridgestone”, một trong những cam kết doanh nghiệp của Tập đoàn hướng đến 2030, vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Tập đoàn. Mục tiêu Cam kết là đưa Bridgestone tăng tốc phát triển để trở thành công ty giải pháp bền vững; cùng xã hội, đối tác và khách hàng hiện thực hình dung về một xã hội phát triển bền vững.

“Cam kết E8 từ Bridgestone” bao gồm 8 giá trị tiêu biểu của Bridgestone, bắt đầu bằng 8 chữ “E” trong tiếng Anh (Energy – Năng lượng, Ecology – Sinh thái, Efficiency – Hiệu quả, Extension – Mở rộng, Economy – Kinh tế, Emotion – Cảm xúc, Ease – Yên tâm, và Empowerment – Trao quyền). Đây là 8 giá trị mà Tập đoàn Bridgestone cam kết chung tay cùng nhân viên, xã hội, đối tác, khách hàng để thực hiện thông qua “mục tiêu” và “quy trình” của Tập đoàn, để tiến đến hiện thực hoá một xã hội phát triển bền vững.

Kể từ khi thành lập vào 1931, Bridgestone đã liên tục mở rộng và phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của xã hội. Theo sau “Nền tảng Thứ hai” diễn ra vào năm 1988, với sự sáp nhập giữa công ty Bridgestone và Firestone Tire & Rubber Company, Tập đoàn định vị 2020 sẽ là năm đầu tiên của “Nền tảng Thứ ba” Bridgestone 3.0, do đó đã liên tục đưa ra nhiều phát kiến để hiện thực tầm nhìn của mình.

Dựa trên “Nền tảng Thứ ba” vững mạnh Bridgestone đã xây dựng trong 2 năm vừa qua và thông qua sự chuyển đổi của toàn tập đoàn, Bridgestone sẽ tiếp tục đẩy nhanh sự phát triển của mình. “Cam kết E8 từ Bridgestone” sẽ là trục cốt lõi thúc đẩy bộ máy quản lý để đạt được sự tin tưởng của thế hệ tương lai.

Chia sẻ thêm về “Cam kết E8 từ Bridgestone”, Giám đốc điều hành Bridgestone Shuichi Ishibashi cho rằng, các cam kết sẽ trở thành 8 véctơ để dẫn dắt cho sự thay đổi của Bridgestone, nhấn mạnh Bridgestone sẽ thúc đẩy củng cố “chiến lược doanh nghiệp” và chuyển đổi “văn hóa doanh nghiệp”, đưa hành trình này liên tục tiến lên phía trước cùng với 130,000 nhân viên trên toàn cầu.