Chốt ngày ra mắt 29/9 tại Việt Nam, VinFast VF 6 đã xuất hiện tại Mỹ và đường phố Việt Nam

Đọc

Xem Vlog

Đánh giá

Mổ xẻ